/ New resources
/ E. Stephen Burnett Names: Seth T. Hahne